Likvidace odpadů

Téma, které nás v Hovoranech aktuálně (r. 2014) nejvíc zajímá, je termální depolymerizace.

 

Podle Nařízení vlády č. 354/2002 Sb. (§2 písm. d ) ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, je technická jednotka se zařízením na spalování odpadu s využitím nebo bez využití odpadního tepla, přímým oxidačním spalováním, jakož i se zařízením určeným pro jiné způsoby tepelného zpracování, zejména pyrolýzu, zplyňování nebo plasmové procesy, (pokud jsou vzniklé látky následně spáleny) spalovnou odpadů.

 

K tomuto tématu si můžete přečíst případové studie, které se takovými problémy zabývají.

Spalovny v přestrojení - případové studie.pdf (459881)

 

Nebo krátké shrnutí konkrétní problematiky odborníkem. 

TermalniDepolymerizace.pdf (230164)


Zmiňovaná technologie tedy provádí tepelný rozklad odpadních látek bez přístupu vzduchu. Tento proces se také nazývá pyrolýza. Je to tedy fyzikálně-chemický děj, kdy je na vstupní materiál působeno teplotou, která přesahuje mez jeho chemické stability. Z technologického hlediska lze pyrolýzní procesy rozdělit dle dosahované teploty na:

Nízkoteplotní (< 500 °C)

Středněteplotní (500 - 800°C)   Zenergo

Vysokoteplotní (> 800°C)

 

Co je pyrolýzní olej?

krizport.firebrno.cz/ohrozeni/pyrolyzni-olej  

 

Názor dalšího odborníka.

Vyjádření_VUT.PDF (28 kB)