Petice

Ne termální depolymerizaci!

 

PETICE

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

My, níže podepsaní, nesouhlasíme se zřízením termální depolymerizační linky v katastru obce Šardice, v těsném sousedství Hovoran, která by měla pomocí tepelného rozkladu zpracovávat odpady a jejíž provoz by výrazně zatížil životní prostředí a dlouhodobě negativně ovlivnil zdraví obyvatel dotčených i okolních obcí.

 

Petice je určena Krajskému úřadu Jmk, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

 

Petiční výbor ve složení:

           

Vít Marada, Hovorany 22, spolek včelařů

Ing. Helena Berková, Hovorany 623, Za životní prostředí Hovoran, z.s.

Ing. Bc. Jiří Šťastný, Hovorany 218

Ing. Josef Ševela, CSc., Hovorany 317, Za životní prostředí Hovoran, z.s.

Jiří Jurajda, Hovorany 319, Za životní prostředí Hovoran, z.s.

Martin Kovanič, Hovorany 233, zastupitel obce

Martin Vachút, Hovorany 821, zastupitel obce

Ing. Miloslav Petrjánoš, Moravská Nová Ves, Dolní 126

Petr Fasora, Hovorany 203, vinař

Josef Ištvánek, Hovorany 219

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány jsou oprávněni:

 

Vít Marada, Hovorany 22

Ing. Helena Berková, Hovorany 623

Ing. Bc. Jiří Šťastný, Hovorany 218