Zkušenosti občanů

1.

V oblasti teorie jsou bioplynové stanice skutečně vynikající a prospěšná zařízení. Plně chápu zanícení nadšených ekologických revolucionářů pro tuto technologii. Bohužel, realita života v blízkosti teoreticky bezpečné bioplynové stanice je v České republice poněkud jiná. Přiznejme si, bioplynky u nás prostě smrdí. A to tak, že život v jejich blízkosti se stává utrpením. Proto je nařízení vlády č. 615/2006 Sb. pro mnohé poslední záchranou před aktivisty, kteří jsou ochotni v duchu svého zápalu pro obnovitelné zdroje prosazovat tyto technologie na úkor obyvatel žijících v lokalitách jejich plánované výstavby. Možná se pak tito nadšení budovatelé zamyslí i nad vhodností umístění BPS pod okny nejbližší zástavby a začnou se chovat tak, aby provoz těchto zařízení skutečně neobtěžoval okolí, jako je tomu u našich západních sousedů.

2.

Tak s tímto souhlasím z vlastních zkušeností. A zvlášť když se nedodržují žádné zákony o nakládání s nebezpečnými odpady které nemá BPS ani povoleno zpracovávat a ČIŽP a jiné orgány nedělají vůbec nic ani po několika stížnostech a peticích, tak se život v blízkosti BPS opravdu stává utrpením v tomto zkorumpovaném státě.

3.

Tak já vím ze svého okolí o třech - Klokočov a dvě ve Velkých Albrechticích.Dodavatel těch dvou nových je stejný. Nezapáchá pouze BPS ,ale také digestát,který se rozlévá po širokém okolí a to hlavně proto,že zpracovávají hlavně masokostní moučku a jiné odpady - třeba krev z jatek atd. a to bez patřičné hygienizace. A to se děje za přihlížení všech úřadů a ČIŽP ,které udělají ze stěžujících si občanů blázny.Samozdřejmě když na nějakou kontrolu dojde,je předem vše uklizeno a kontrola se řeší jen v kanceláři bez stěžovatelů.A tak se chci zeptat,jestli je normální,aby byly ve zranitelné oblasti na cca třech kilometrech dva vysokokapacitní vepříny,u každého BPS na 900kW el.en.produkující cca 200 000 tun zapáchajícího digestátu a ještě dvě drůbežárny na celkově 240 000 kuřat a donedávna ještě vysokokapacitní kravín ? Nebo to je možné pouze ve Velkých Albrechticích,kde takto podnikají stejní lidé jak před 20 lety ,kteří bydlí jinde?

4.

Zeptejte se lidí, kteří bydlí v blízkosti bioplynové stanice, co jim nejvíc otravuje život, potom hovořte a pište. Já jsem to udělal a mohu vám říct, že jsou to smutné příběhy o lidské beznaději a zničených domovech, ve kterých se život stal utrpením. Ono je to totiž tak, krásné barevné prospekty bioplynových stanic a líbivá hesla o životním prostředí pro vybudování bioplynové stanice nestačí. Ono je totiž zapotřebí také důkladné posouzení celé technologie v dané lokalitě, posouzení vstupů a výstupů, především s ohledem na kritické hodnoty, dodržení odstupových vzdáleností od obytné zástavby a mohl bych pokračovat na mnoha dalších stranách, co vše je potřeba skutečně zvážit, než se začne stavět. Vycházet pouze z předpokladu, že ono to smrdět nebude, protože by nemělo, to je cesta do pekel.

5.

Legislativa občany před zápachem nechrání-a měla by. Bydlím ve Vítkově cca 2-3 km od bioplynky v Klokočově. Zápach je často nesnesitelný. Rok se TO řeší.A nevyřešilo.